„Program profilaktyki raka jelita grubego” – podsumowanie Programu od 2015 r.

 

Program Badań Przesiewowych raka jelita grubego (PBP) finansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia

 

 

Kryteria programu:

  • bez objawów klinicznych sugerujących nowotwór jelita grubego,
  • które nie miały wykonanej kolonoskopii w przeciągu ostatnich 10 lat,
  • oraz spełniają kryterium wiekowe:
    • 50-65 lat lub
    • 40-49 lat posiadające krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano nowotwór jelita grubego.

Od 2015 roku do końca 2021 w Programie wykonano badania u  7067 pacjentów.

Rok Liczba badań MZ
2015 1510
2016 250
2017 1501
2018 1000
2019 501
2020 1000
2021 1300
2022 0
ogółem 7062

 Wykrytych zostało 67 raków z zakresu C18 do C21:

 

LP. TNM Rozpoznanie wiek w chwili przystąpienia do badania kolonoskopowego
1 TxNxM1b C20 57
2 TxNxM1b C18 61
3 TxNxM1b C18 60
4 TxNxM1a C20 58
5 TxNxM1a C18 60
6 TxNxM1a C18 63
7 TxNxM1a C18 56
8 TxNxM1 C20 63
9 TxNxM0 C20 63
10 TxNxM0 C20 58
11 TxNxM0 C20 55
12 TxNxM0 C18 62
13 TisN0M0 C20 62
14 T4N1M0 C18 63
15 T4bN2bM0 C18 62
16 T4aN1aM0 C18 61
17 T3NxMX C18 62
18 T3NxMX C18 63
19 T3NxM1b C18 63
20 T3NxM1b C18 57
21 T3NxM0 C18 62
22 T3N2bMX C18 55
23 T3N2bM0 C18 61
24 T3N2aM0 C18 58
25 T3N1cM0 C18 61
26 T3N1bM1a C20 61
27 T3N1bM1a C18 58
28 T3N1bM0 C18 58
29 T3N1bM0 C18 55
30 T3N1aM0 C20 60
31 T3N0M0 C20 60
32 T3N0M0 C18 63
33 T3N0M0 C18 56
34 T2N1aM0 C18 62
35 T2N0M0 C20 63
36 T2N0M0 C18 62
37 T2N0M0 C18 61
38 T2N0M0 C18 63
39 T2N0M0 C18 59
40 T2N0M0 C18 59
41 T1N0M0 C19 56
42 T1N0M0 C18 59
43 T1N0M0 C18 60
44 T1N0M0 C18 61
45 T1cN0M0 C18 57
46 T0N0M0 C20 64
47 T0N0M0 C19 59
48 0 C20 61
49 0 C20 60
50 0 C20 58
51 0 C20 57
52 0 C20 56
53 0 C19 63
54 0 C18 63
55 0 C18 64
56 0 C18 64
57 0 C18 64
58 0 C18 61
59 0 C18 62
60 0 C18 62
61 0 C18 63
62 0 C18 60
63 0 C18 58
64 0 C18 58
65 0 C18 60
66 0 C18 57
67 0 C18 57

Program profilaktyki raka jelita grubego dla województwa kujawsko-pomorskiego finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Urzędu Marszałkowskiego.

1. Projekt kierowany był do osób:
− pracujących narażonych na wystąpienie czynników negatywnie wpływających na stan zdrowia w miejscu pracy;
− pozostających bez pracy z przyczyn dotyczących stanu zdrowia.


2. W Projekcie mogą uczestniczyć osoby spełniające następujące warunki:
− mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego,
− osoby w wieku:
• 50 – 65 rokiem życia, gdzie zachorowalność na raka jelita grubego jest najwyższa;
• 40 - 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego;
• 25 - 49 lat, z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny HNPCC w poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego.


3. Wyłączenia:
− wykonanie pełnej kolonoskopii w ciągu ostatnich 10 lat;
− obecność krwi w stolcu (chyba że pacjent zgłasza hemoroidy);
− bez powodu biegunka lub zaparcie w ostatnich kilku miesiącach;
− chudnięcie lub anemia, których przyczyna nie jest znana.

 Od 01.10.2017 roku do 30.03.2022 roku w Centrum Onkologii w Bydgoszczy wykonano 2855 kolonoskopii.

 
Rok Liczba badań UM
2015 0
2016 0
2017 0
2018 746
2019 879
2020 605
2021 596
2022 29
ogółem 2855
 
Wykrytych zostało 11 raków z zakresu C18 do C21:
 
LP Stopień zaawansowania  Rozpoznanie wiek w chwili przystąpienia do badania kolonoskopowego
1 TxNxMX C19 65
2 TxN3M1c C20 63
3 T4bN1bM1b C20 64
4 T3NxM1b C18 57
5 T3N2bM0 C18 62
6 T3N1aMX C18 60
7 T3N0M0 C20 61
8 0 C18 54
9 0 C18 55
10 0 C18 56
11 0 C19 65
 
Show more