Kryteria zakwalifikowania

 BOR5800Program skierowany jest do osób, które w ciągu ostatnich 10 lat nie wykonywały kolonoskopii przesiewowej:

1W wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,

2W wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,

3W wieku 25-49 lat, z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC).
W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny HNPCC w poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego.

W celu zagwarantowania udzielenia świadczenia jak największej ilości osób program dopuszcza możliwość refundacji kosztów dojazdu na badanie . Refundowane są również koszty opieki dla osób, które nie są w stanie stawić się samodzielnie.

Ostatecznej kwalifikacji dokonuje się na podstawie wypełnionej przez pacjenta ankiety.

* PRZYSTĄPIENIE DO PROJEKTU JEST JEDNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU.

Czy wiesz, że:

OBRAZKI4Nieprawidłowe odżywianie polegające na korzystaniu z tzw.: fast foodów, doprowadziło w wielu krajach do dramatycznego wzrostu osób z nadmierną otyłością typu brzusznego a to z kolei prowadzi do stale zwiększającej się grupy osób z zespołem metabolicznym.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu : 3 895 510,00 zł
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 3 311 183,50 zł