„Program profilaktyki raka jelita grubego” – podsumowanie Programu.

Kryteria programu:

  • bez objawów klinicznych sugerujących nowotwór jelita grubego,
  • które nie miały wykonanej kolonoskopii w przeciągu ostatnich 10 lat,
  • oraz spełniają kryterium wiekowe:
    • 50-65 lat lub
    • 40-49 lat posiadające krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano nowotwór jelita grubego.

 W Programie wykonano badania u  3801 pacjentów.

 

 

 

 

 

Urząd Marszałkowski

od 01.10.2017 roku do 30.03.2022 roku

 Liczba osób objętych projektem zdrowotnym dzięki EFS:

W Centrum Onkologii 4500 osób 

Liczba osób uczestnicząca w poszczególnych działaniach tzn.

- liczba osób, u których wykonano kolonoskopię: 3464 osób

- liczba osób, u których wykonano kolonoskopię w znieczuleniu:   

1036 osób 

- liczba przeprowadzonych kolonoskopii w 2022 roku (jeśli dotyczy): 29 osób

- liczba osób, u których wykryto zmiany nowotworowe: 1647 osób, 11 nowotworów złośliwych

- liczba osób, objętych działaniami informacyjno-edukacyjnymi: 4500 osób